พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) | เกษตรพอเพียง (ประเทศไทย) | kartoon gallagher


Episode Title: พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) | เกษตรพอเพียง (ประเทศไทย)
Produced by: kartoon gallagher
Description: พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) เกษตรพอเพียง #KartoonGallagher #ToonandLeigh #ประเทศไทย SHARE: พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) | เกษตรพอเพียง https://youtu.be/j6iihnUoTTg EMAIL: toonandleigh@hotmail.co.uk FACEBOOK: Toon & Leigh porpeang farm Thailand


Click here to view video on YouTube.

Comments

Popular posts from this blog

15 Year Old YAASHWIN SARAWANAN Is A HUMAN CALCULATOR! | Asia's Got Talent 2019 on AXN Asia

JUDGES' PICK: NAMA (Malaysia) Semi-Final 3 | Asia's Got Talent 2019 on AXN Asia