กุ้งเครฟิช ออกไข่ | kartoon gallagher


Episode Title: กุ้งเครฟิช ออกไข่
Produced by: kartoon gallagher
Description: กุ้งเครฟิช ออกไข่ เลี้ยงกุ้งเครฟิช ในบ่อปูน - เลี้ยงเครฟิชในบ่อปูน | เลี้ยงกุ้งก้ามแดงรายได้ดีมาก https://youtu.be/edlCcCUO59o - กุ้งเครฟิช ก้ามเกิดใหม่ | CRAYFISH https://youtu.be/4lSBcXRoU6M - กุ้งเครฟิชก้ามแดง | เลี้ยงกุ้งก้ามแดงรายได้ดีมาก https://youtu.be/b3WxTj2xHrM - PLAYLIST: เลี้ยงกุ้งเครฟิช | Grow Crayfish https://www.youtube.com/watch?v=edlCcCUO59o&list=PL_fobynJsRarp839OBcwuiy1KLoyTGhjM - WEBSITE: www.porpeangfarmthailand.com EMAIL: toonandleigh@hotmail.co.uk FACEBOOK: Toon & Leigh porpeang farm Thailand #toonandleigh #kartoongallagher #crayfish


Click here to view video on YouTube.

Comments

Popular posts from this blog

|| Swimming Underwater || Water Park Vlog ||

Waiting for Someone ??? | Bangkok Midnight Line-up

Vlog!!! A Visit To Wet-o-Wild, Nicco Park's Water Park!